Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Akkurat nå

Info om veistengingen på Fv83 ved Målneset

Det vil i denne omgang foregå arbeid til og med  torsdag 13. juni, kun søndag 9. juni vil veien være åpen hele dagen.

Deretter blir det pause i arbeidet, med ny oppstart i juli. Nærmere info om dette kommer.

 

Nyheter

På tur i Kvæfjord

Friluftsrådet er et interkommunalt samarbeidsorgan for 12 kommuner, deriblant Kvæfjord kommune. Det inviteres til mange flotte turer inn i naturen med geologi-, kultur og naturveileder.

Nedenfor finner du kort informasjon om turene som finner sted i Kvæfjord kommune i 2019. For mer informasjon henvises det til Turkalenderen som også viser alle turene i de 12 kommunene.

Kunngjøringer

Varsel om planstart

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1,
12-8 og 12-14 varsles oppstart av privat reguleringsplan
for del av gnr 19 bnr 32 i Kvæfjord
kommune.

Nye veiadresser?

Som ledd i å fullføre tildelingen av nye og mer enhetlige veiadresser innenfor et adresseprosjekt som ble dratt i gang av Kartverket, har Kvæfjord formannskap bedt om at tre forslag til nye adressenavn blir gjenstand for høring:

Kvæfjord frivillige
Visit kvæfjord