Husleie og betaling

Den enkelte leietaker inngår leieavtale med kommunen og betaler husleie i henhold til inngått leiekontrakt, og strøm hver måned. Øvrige tjenester som beboere benytter, dekkes av den enkelte.

Hjemmehjelp, økonomiske støtteordninger og hjelpemidler

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp/personrettet praktisk bistand blir gitt etter vedtak, trykk her for mer informasjon om dette. 

Måltider

Leietaker lager måltidene sine selv. De som ikke lenger greier dette, kan bestille ferdig middag fra felles-kjøkkenet på Kvæfjordheimen. For levering av middag fra felleskjøkkenet, må søknad om praktisk bistand leveres til Helse- og omsorgssjefens kontor.

Tilgang til TV og internett

Det er tilrettelagt for at leietaker kan ha TV i sin leilighet. Her må leietaker kjøpe TV-abonnement selv. Leietaker må også stå for internettilgang selv. 

Klesvask

Hver beboer er ansvarlig for vask av egne klær. Det er tilrettelagt for vaskemaskin på badet.

Tjenesten for leietakere i leilighetene på Miniboas omfatter ikke

  • Tjenester som den enkelte uten videre problemer kan få utført ved legekontor.
  • Følgetjeneste til lege/spesialisthelsetjeneste med mindre det er tungtveiende årsaker til at dette må gjøres
  • Timebestilling til frisør, fotpleier, optiker etc.