Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
13. mai kl. 13:53

Driftsforstyrrelser på vannledningsnettet

På grunn av arbeider med nye tilførselsledninger til høydebasseng på Borkenes, er vannforsyninger til de ulike områder her lagt om.

Les mer clear

Kommunale og fylkeskommunale veger

 

FYLKESVEGER
Vei Veistrekning
FV 1 Harstad/Kvæfjord - Borkenes x fv 849
FV 83 Harstad - Refsnes fergekai
FV 83 Refsnes/Flesnes fergekai - Langvassbukt
FV 849 Gåre (fra FV 83 krysset) - Borkenes
FV 14 Harstad/Kvæfjord - Straumen x fv.83
FV 102 Flesnes X F83 - Holand
FV 103 Gullesfjordbotn (Lofastkrysset) E10/RV 85 - Moelva bru
FV 104 Refsnes X F83 - Skjellvikneset
FV 105 Borkenes X F849 - Borkenes fk
FV 105 Salen X F83 - Hamn X F105
FV 105 Kveøy fk - Øynes
   
KOMMUNALE VEGER
Vei Veistrekning
KV 104 Austerfjordveien
KV 3000 Einhågveien
KV 3005 Hoklandsveien
KV 3014 Gullholmveien
KV 3018 Dale-elva
KV 3100 Svartfjellveien

 

Publisert | Oppdatert 16. januar 2018