Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byggesak

Trenger du å søke for å gjøre endringene du planlegger?

Søknadsplikt

For å ivareta for eksempel naboer, fremtidige generasjoner, infrastruktur, matjord, kulturminner, er det en del forhold som må avsjekkes før du går i gang med å bygge / rive / ombygge. Det ligger mye arbeid bak lovverket som finnes og det kan noen ganger være vanskelig å forstå "at andre skal ha noe med" det du har planer om å gjøre. Byggesaksbehandleren har plikt til å undersøke en del forhold, og også å kontakte andre myndigheter, for å undersøke om prosjektet kommer i konflikt med noe. Noen ganger er det forhold som andre myndigheter skal ivareta, som gjør at planer ikke kan realiseres, eller må endres på.

Du kan selv studere om tiltaket (det du planlegger) er søknadspliktig. Se oversikt i plan- og bygningsloven her, over hvilke tiltak som krever søknad.

Noen tiltak kan du selv utføre uten å søke tillatelse fra kommunen. Se oversikt over hvilke tiltak som ikke krever søknad.

NB! Legg merke til at tiltak som i utgangspunktet ikke krever søknad, men som er i strid med plangrunnlaget eller generelle bestemmelser i plan- og bygningsloven likevel må omsøkes. Informasjon om gjeldende planer får ved å kontakte oss i Kvæfjord kommune, teknisk kontor.