Eventuelle endringer (eks. stenging i skoleferier) vil bli publisert på kommunens hjemmeside (forsiden) når det er aktuelt.

Priser pr. 2022

Barn
pr. gang - 40,- klippekort 155,-

Voksne
pr. gang 60,- klippekort 200,-

Badstu
pr. gang 20,-