Avvik i åpningsdager

Offentlig svømming utgår tirsdag 09.04.24 og tirsdag 16.04.24 på bakgrunn av utfordringer med bemanning.

Sommerstengt

Siste offentlige badedag før sommerstengt er torsdag 30.05.2024.

Svømmehallen er stengt i påskeuka

Siste offentlige badedag før påske er torsdag 21.03.24
Første offentlige badedag etter påske er tirsdag 02.04.24

Eventuelle endringer (eks. stenging i skoleferier) vil bli publisert på kommunens hjemmeside (forsiden) når det er aktuelt.