Eventuelle endringer (eks. stenging i skoleferier) vil bli publisert på kommunens hjemmeside (forsiden) når det er aktuelt.