Samtykke

For alle under 18 år må foresatte bekrefte at personalet ved barnehagen/skolen kan gi jodtabletter til deres barn. Alle skoler og barnehager har sendt ut forespørsel om samtykke.
Dersom du ikke har svart på dette, er det viktig at du gjør det.

Dersom en aromhendelse skjer i helger eller ferier, er det foresattes ansvar å gi jodtabletter til sine barn. Disse fås kjøpt reseptfritt på apoteket, eller kan hentes på helsehuset på Borkenes eller branndepotet på Flesnes.

hvakanjeggjore.jpg

Her finner du informasjon på ulike språk om hvordan beskytte seg mot atomulykker og mer spesifikt om jodtabletter: https://dsa.no/atomberedskap/informasjon-pa-ulike-sprak