Sivilforsvaret driver opplæringsvirksomhet innen redningstjeneste og sivil beredskap, måler radioaktivt nedfall, forvalter regelverk for tilfluktsrom og har ansvar for varsling av befolkningen ved overhengende fare både i fred og krig. Etaten er ressursleverandør til internasjonale, humanitære operasjoner.

Sivilforsvaret er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap , og er inndelt i 20 distrikter som dekker hele landet.