• Dagtilbud for personer med kognitiv svikt/demens på BOAS (bo og aktivitetssenter) på Borkenes og på Langvassbukt bo og aktivitetssenter mandager og torsdager.
 • Aktivitetstilbud på BOAS på Borkenes for hjemmeboende eldre.
 • Musikanter som besøker kommunens sykehjem, korttidsavdeling, bosenter og aktivitetssenter.
 • Dag og fritidstilbud for personer med ulike grader av funksjonsvariasjoner hvor vi tilbyr ulike bord aktiviteter, musikk, sang, musikkstol, turer til fots, på sykkel eller i buss.
 • Aktivitetstilbud på bestestua på Kvæfjord heimen for beboerne på sykehjem og korttidsavdelingen.
 • Aktivitetstilbud i Gullesfjorden annenhver tirsdag, med bl.a. bussturer og sosiale treff.
 • Middagsservering for eldre hver torsdag på aktivitetsstua på BOAS, i samarbeid med frivillige.
 • Onsdagskafe kl.17.00-19.45 i Oscarvei 11
 • Boccia annen hver tirsdags ettermiddag og til høsten blir det bowlingturer
 • Svømming i Trastad bassenget onsdag og torsdag formiddager
 • Gledespatruljen på Kvæfjord Aktivitetssenter tilbyr annen hver tirsdag aktiviteter til kommunens innbyggere
 • Male og leirekurs i samskaping med kulturskolen

 

Vi har en flott og lett tilgjengelig grillbu som vi bruker så ofte som vi kan.
Vi har tilgang til hytte og gamme. I tillegg disponerer vi en minibuss.

Kvæfjord Aktivitetssenter legger stor vekt på at deltakerne skal føle tilhørighet og oppleve et sosialt fellesskap.