Besøkstider

Det er i utgangspunktet ingen begrensning i besøkstid, men det er ønskelig at det tas hensyn til tider ved morgenstell/kveldsstell og måltider, samt den enkeltes døgnrytme. Hvis besøkende ønsker å finne spesielt gode tidspunkter å komme på besøk, kan de spørre sin primærkontakt eller ringe avdelingen. Av hensyn til øvrige pasienter ber vi om at besøk tas imot på eget rom eller fellesstue.

Tilgang til TV og internett

Det er mulighet for å se på TV i begge fellesstuene, men beboerne kan også ha egen TV på sitt rom. Her må beboerne kjøpe TV- abonnement selv. Det er tilgang til internett.

Måltider

Det kjøpes inn felles tørrmat som lages på sykehjemmet og middag leveres fra felleskjøkkenet på Kvæfjordheimen. Beboerne får spesialkost/ønskekost ved behov. I helger og høytider lages det ekstra god mat.

Vi har 5 hovedmåltider, supplert med mellommåltid etter behov (også på natt):

 • Frokost kl. 09
 • Formiddagskaffe
 • Middag kl. 13
 • Ettermiddagskaffe kl.16-17
 • Kveldsmat kl.19

Daglige rutiner

All stell/pleie og behov for mat er individuelt tilpasset. Dette betyr at pasientene får stå opp og legge seg etter behov, og mat serveres når beboerne ønsker det.

Klær: Det er fortrinnsvis pårørende som kjøper klær og lignende til beboerne. Vi har eget vaskerom på sykehjemmet hvor privat tøy vaskes, men handduker og sengetøy sendes til eget vaskeri.

Velferdstilbud

Det arrangeres ulike sosiale aktiviteter som f.eks.:

 • Fellesaktiviteter inne og ut
 • Tilgang til sansehage ute
 • Muligheter for å gå på aktivitetsstua på Kvæfjordheimen og delta på felles arrangementer.
 • Andakt
 • Frisør: personalet er behjelpelig med å bestille time hos frisør på vegne av beboerne.

Helsefaglige tilbud

 • Tilsynslege fast x1 pr. uke
 • Fotpleier: personalet kan bestille time på vegne av beboerne ved behov.
 • Fysioterapeut/Ergoterapeut: kontaktes ved behov.
 • Tannlege/tannpleier: oppfølgning etter avtale med tannhelsetjenesten.
 • Vaksiner tilbys
 • Nødvendig hjelpemidler får beboerne fra hjelpemiddelsentralen.