Husby bosenter eies og drives av Kvæfjord kommune. Bosenteret ligger sentralt til på Borkenes i landlige omgivelser med store friområder. Bosenteret består av 12 omsorgsboliger fordelt på én etasje, for personer med ulike funksjonsnedsettelser som trenger tilrettelagt bo- eller aktivitetstilbud. Husby bosenter har livsløpsstandard og hver omsorgsbolig består av store enerom med eget bad og dusj. Leilighetene møbleres med egne møbler etter ønske. Beboerne disponerer i tillegg en felles spisestue og to stuer. Husby bosenter har fast personale, og det blir gitt heldøgns tjenester etter enkeltvedtak til beboerne.
 
Praktisk informasjon
Husleie og betaling 
Beboerne dekker i utgangspunktet alle kostnader selv ved leie av omsorgsbolig. Beboerne betaler husleie i henhold til inngått leiekontrakt og strøm hver måned. I tillegg betaler beboerne inn et beløp hver måned til felles velferd. Øvrige tjenester som beboere benytter, dekkes av den enkelte.
 
Økonomiske støtteordninger og hjelpemidler
Beboere bevarer sine rettigheter i forhold til trygd, hjelpemidler, m.m ved overgang til omsorgsbolig på bosenteret.
 
Besøkstider
Det er i utgangspunktet ingen begrensning i besøkstid, men det er ønskelig at det tas hensyn til tider ved morgenstell/kveldsstell og måltider, samt den enkeltes døgnrytme. Hvis besøkende ønsker å finne spesielt gode tidspunkter å komme på besøk, kan de spørre sin primærkontakt eller ringe avdelingen. Av hensyn til øvrige pasienter ber vi om at besøk tas imot på eget rom eller fellesstue.
 
Tilgang til TV og internett
Det er mulighet for å se på TV i begge fellesstuene, men beboerne kan også ha egen TV på sitt rom. Her må beboerne kjøpe TV- abonnement selv. Det er gjestetilgang til internett.
 
Måltider
Beboerne betaler et fast beløp hver måned til mat. Det kjøpes inn felles tørrmat som lages på bosenteret og middag kjøpes fra felleskjøkkenet på Kvæfjordheimen. Beboerne får spesialkost/ønskekost ved behov. I helger og høytider lages det ekstra god mat og det tilbys brus, øl og vin til de som ønsker det.
 
Vi har 5 hovedmåltider, supplert med mellommåltid etter behov (også på natt):
 • Frokost kl. 09.30
 • Formiddagskaffe kl. 12.00
 • Middag kl. 13.30
 • Ettermiddagskaffe kl. 16.30
 • Kveldsmat kl. 19.30
 
Klær
Vi har eget vaskerom på bosenteret hvor privat tøy vaskes, men handduker og sengetøy sendes til eget vaskeri.
 
Velferdstilbud
Det arrangeres ulike sosiale aktiviteter som f.eks.:
 • Arrangerte utflukter i samarbeid med personalet på bosenteret, tilrettelagt individuelt og i grupper.
 • Fellesaktiviteter inne og ute
 • Andakt
 • Frisør: personalet er behjelpelig med å bestille time hos frisør på vegne av beboerne.
 
Helsefaglige tilbud
 • Fastlege: I omsorgsbolig har beboerne sine egne fastleger. Beboernes fastlege kan komme på hjemmebesøk ved behov.
 • Fotpleier: personalet kan bestille time på vegne av beboerne ved behov.
 • Fysioterapeut/Ergoterapeut: kontaktes ved behov.
 • Tannlege/tannpleier: Oppfølgning etter avtale med tannhelsetjenesten.