Hvordan går jeg frem for at mitt lag skal ha mulighet å søke midler gjennom Tilskuddsportalen?

  • Når det gjelder lag og foreninger, så må dere gå til og kan der søke opp Kvæfjord og velge «Lag og foreninger».
  • Når et lag/forening ber om tilgang på Tilskuddsportalen, så mottar supportavdeling til Tilskuddsportalen, automatisk din forespørsel om tilgang.
  • Forespørselen blir manuelt sjekket og tilgangen blir gitt vanligvis innen en arbeidsdag. Det gis tilgang dersom det er et veldedig lag eller forening og at foreningen er registrert med adresse i kommunen, og at det er et styremedlem eller annen relevant person i foreningen som ber om tilgang. Vi gir tilgang til inntil 3 stk per lag/forening.
  • Det er laget informasjonsvideo om de viktigste funksjonene i portalen, disse finnes i  Hjelp-gruppa i portalen

Om behovet for opplæring blir stort så kan Kvæfjord kommune og Frivilligsentralen samarbeide om å lage et tilbud om kurs.

Men vi vil gjerne at dere forsøker selv litt først, før dere etterspør dette.

Benytt også supporttjeneste til Tilskuddsportalen ved problem.

Lykke til i jakten på tilskudd og vi håper dere får god nytte av Tilskuddsportalen!