Standard kart – Geoinnsyn
Kommunens internettløsning for kart, eiendom og offentlig infrastruktur.

Avansert kart - Webinnsyn
Kart med utvidet funksjonalitet

Plandialog - reguleringsplaner
Kommunens innsynsløsning for reguleringsplaner og arealdelsplaner

Situasjonskart i Avansert kart

Skrive ut plankart i Avansert kart

Lage terrengprofil i Avansert kart