Hvem kan få plass på sykehjem?

Du som har varig helsesvikt med omfattende behov for pleie og medisinsk behandling og ikke kan bo hjemme med tilrettelagte tjenester, kan søke om langtidsplass på sykehjem.

Kommunen har kriterier for hvem som kan få langtidsplass i sykehjem. Kriteriene for langtidsplass finner du i Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, Kvæfjord kommune

Søk om plass

Ta kontakt med Helse- og omsorgssjefens kontor for å søke om helsetjenester i Kvæfjord kommune. Helse- og omsorgssjefens kontor tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende.

Når får jeg svar på søknad, og hvordan kan jeg klage?

Du vil få skriftlig svar på søknaden innen fire uker. Tiden det tar, vil avhenge av hvor akutt eller omfattende behovet ditt er.

Du har rett til å klage på vedtaket. Informasjon om dette finner du i svaret fra Helse- og omsorgssjefens kontor eller ved å trykke her.

Egenbetaling for langtidsopphold på sykehjem

Som hovedregel må du betale 75 prosent av grunnbeløpet i folketrygden for langtidsopphold. For den delen av inntekten din som overstiger grunnbeløpet, må du betale 85 prosent.

Hva dekker egenbetaling på sykehjem?

Under langtidsopphold på sykehjem, vil kommunen dekke utgiftene til bl.a:

 • Alle måltidene på sykehjemmet
 • Sengetøy og håndklær
 • Nødvendige medisiner som er rekvirert av lege.
 • Medisinsk forbruksmateriell.
 • Legetilsyn og medisinsk behandling ved sykehjemmet.
 • Nødvendig tannbehandling hos fylkeskommunens tannhelsetjeneste.
 • Behandling av kommunalt ansatt fysio- og/eller ergoterapeut på sykehjemmet etter en faglig vurdering.
 • Aktivitets- og velferdstiltak i regi av sykehjemmet.

Brukeren må selv dekke følgende utgifter

 • Fotpleie og frisør
 • Hudpleieprodukter for egen velvære
 • Innkjøp og reparasjon av briller
 • Batterier og forsikring av høreapparat
 • Tap av tannprotese
 • Ferier/turer/arrangement utenfor alders- og sykehjemmet som brukeren ønsker å delta på
 • Mobiltelefon, fasttelefon, avisabonnement, pc/nettbrett og tv-apparat
 • Ved spesielle arrangement kan sykehjemmet ta en egenandel.

Privat tøy

Brukeren har selv ansvar for innkjøp av klær og sko.
Vask av private klær dekkes når klærne er merket med navn og tåler maskinvask på minst 40 grader, når ikke annet er avtalt.

Transport

Fritidsreiser dekkes ikke av kommunen.

Forsikring

Det gjøres oppmerksom på at eiendeler av spesiell verdi medbringes på eget ansvar. Vi anbefaler at beboere tegner innboforsikring for møbler og private eiendeler som tas med til sykehjemmet ved innflytting.

Møblering

Kommunen er ansvarlig for nødvendig møblering på beboerens rom, herunder f.eks. nattbord, garderobeskap og seng. For øvrig kan beboerne medbringe møbler etter ønske, herunder f.eks. stol, sofa og bord.