Du kan søke skjenkebevilling ved å følge linken og fylle ut skjemaet fra Helsedirektoratet

Ved spørsmål kan du kontakte:
Kvæfjord kommune
Bygdeveien 26, 9475
tlf 77 02 30 00