Ved eierskifte, eller ved andre årsaker til at det ønskes endringer av fakturamottaker for kommunaleavgifter, ta kontakt med Kvæfjord kommune på tlf. 770 23 000 eller på epost til postmottak@kvafjord.kommune.no.

Husk å oppgi gårds- og bruksnummer for eiendommen.