På bakgrunn av overgang til nytt saks og arkivsystem har vi to portaler med dokumenter fra politiske møter og utvalg.
Velg lenke under på bakgrunn av dato for når møtet ble avholdt.

Møter og utvalg fom. 20.04.23:
Utvalg (kvafjord.kommune.no)

Innsyn i møtedokumenter journalført før 20.04.23:
På bakgrunn av skifte i systemer er ikke lengre dokumenter produsert før 20.04.23 tilgjengelig på nett. Dersom du ønsker innsyn i noe produsert før 20.04.23 kan det sendes en henvendelse med innsynsforespørsel til kommunens e-post postmottak@kvafjord.kommune.no.