Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsplanen skal revideres årlig.

En kommundelplan skal behandles etter plan- og bygningsloven. Plan og bygningsloven finner du ved å følge denne lenken til lovdata.no

Temaplaner

Plandokument:

Plan for habilitering og rehabilitering - Vedtatt: 30. september 2020

Strategisk næringsplan - Vedtatt: 18. september 2020

Alkoholpolitisk handlingsplan - Vedtatt: 8. oktober 2020

Boligplan for Kvæfjord 2022-2025 - Vedtatt: 24. mars 2022

Handlingsplan for "Leve hele livet" - Vedtatt: 16. juni 2022

Friluftslivets ferdselsåreplan - Vedtatt: 17. juni 2023

Trafikksikkerhetsplan - Vedtatt: 15. desember 2022