Erverv av eiendomsrett

En person kan gyldig erverve eiendomsrett til en eiendom uten å tinglyse det, men vil da ikke få rettsvern, og kan i verste fall miste eiendomsretten hvis hjemmelshaveren for eksempel skulle gå konkurs (Kilde: Kartverket)

 

 

Fyll ut nytt skjøte ved overdragelse

skjøte.jpg

Ved hver nye overdragelse skal det fylles ut et nytt skjøte. Det gjelder både når hele eiendommen skal overdras til nye eiere, og når eierbrøkene mellom sameiere skal justeres. Det er ikke nødvendig å finne fram det gamle skjøtet når eiendommen overføres. Når du tinglyser et skjøte, må du legge ved en tinglysingsgjenpart.

(Kilde: Kartverket)

Du kan laste ned skjøte her