Det kreves at komposteringen skjer i en beholder som godkjennes av kommunen. Abonnenten må selv anskaffe beholder. Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke trekker til seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene.

​Naturvernforbundet har utarbeidet en håndbok for hjemmekompostering. Den finner du her. 

​Kvæfjord kommune og Harstad kommunes gjeldende forskrift for hjemmekompostering finner du her