Den nye ordningen innebærer at hver husholdning får utlevert 5 forskjellige dunker og sorteringsalternativer som skal oppholdes på den respektive eiendommen. Da har man anledning til selv å sortere restavfall, matavfall, plastembalasje, papir og drikkekartong, samt glass- og metallemballasje. 

På denne måten kan vi få betydelig mer avfall til materialgjenvinning, og du som forbruker slipper å benytte deg av returpunkter i like stor grad.

Dersom du ønsker mer informasjon om ordningen finner du det ved å følge denne linken til hrs.no