Medlemmer:                                                                                  

Arbeiderpartiet/Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti

1 Karin Eriksen, Sandvik, 9475 Borkenes                                             

2 Lars-Jonny Pedersen, Gardløs, 9475 Borkenes                             

3 Sigrid Mentzen Mathisen, Gardløs, 9475 Borkenes                    

4 Bente Hennie Fritjofsdatter Berg, Dale, 9475 Borkenes           

5 Torstein Hansen, Bogen, 8409 Gullesfjord                      

Fremskrittspartiet/Høyre

1 Terje Sivertsen, Industrivn 22B, 9475 Borkenes                           

Venstre

1 Linda Alise Karlsen, Skolegt 5C, 9475 Borkenes                            

Leder: Karin Eriksen                                                                     

Nestleder: Lars-Jonny Pedersen

 

 

Varamedlemmer:

Arbeiderpartiet/Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti

1 Anne Guro Dahle, Dale, 9475 Borkenes

2 Liz-Mari Vangsvik, Eldeskogvn 18, 9475 Borkenes

3 Kristin V. Håkonseth, Dalsnes, 9475 Borkenes

4 Arne J. Heggelund, Skolegt 5B, 9475 Borkenes

5 Arvid Norskott, Refsnes, 9475 Borkenes

6 Anja L. Kristiansen, Villavn 6A, 9475 Borkenes

7 Terje Jacobsen, Vebostad, 9475 Borkenes

Fremskrittspartiet/Høyre

1 Victor L. Nicolaisen, Einhågvn 1, 8409 Gullesfjord

2 Sander S. Pedersen, Bergsvn 22, 9475 Borkenes

3 Linda M.Søreng-Aakvik, Idrettsvn 1, 9475 Borkenes

Venstre

1 Monica Stafne, Langvassbukt, 8409 Gullesfjord

2 Mia Aronsen Dizdarevic, Nyvn 42A, 9475 Borkenes

3 Frode Karlsen, Rødhammaren 2, 9475 Borkenes