Kveøya samt området Borkenes-Vik

Kveøya samt området Borkenes-Vik er med i Riksantikvarens "Kula-prosjekt" - kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse se lenke her: http://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=210795a75d6a41be970b6fc2986478f5

Kulturlandskap Storjord med

Kulturlandskap Storjord med gammetufter og andre spor av samisk bosetning. Ca 30 kulturminner som viser et helhetlig bilde av bosetningsformen fra 17- og 1800-tallet. Gammene har blitt brukt av jordbruks- , reindrifts- og sjøsamer.