Ved bruk av miljøstasjonen anmodes

det om å kjøre som pilretningen på bildet viser. 

Åpningstider

Miljøstasjonen driftes av HRS (Hålogaland ressursselskap)