Husleie og betaling

Beboerne dekker i utgangspunktet alle kostnader selv ved leie av omsorgsbolig. Beboerne betaler husleie i henhold til inngått leiekontrakt og strøm hver måned. I tillegg betaler beboerne inn et fast beløp hver måned til felles velferd. Øvrige tjenester som beboere benytter, dekkes av den enkelte.

Økonomiske støtteordninger og hjelpemidler

Beboere bevarer sine rettigheter i forhold til trygd, hjelpemidler, m.m ved overgang til omsorgsbolig på bosenteret.

Besøkstider

Det er i utgangspunktet ingen begrensning i besøkstid, men det er ønskelig at det tas hensyn til tider ved morgenstell/kveldsstell og måltider, samt den enkeltes døgnrytme. Hvis besøkende ønsker å finne spesielt gode tidspunkter for å komme på besøk, kan de spørre sin primærkontakt eller ringe avdelingen. Av hensyn til øvrige pasienter ber vi om at besøk tas imot på eget rom eller fellesstue.

Tilgang til tv og internett

Det er mulighet for å se på TV i begge fellesstuene, men beboerne kan også ha egen TV på sitt rom. Her må beboerne kjøpe TV- abonnement selv. Det er internettilgang både på beboerrom og i fellesarealer.

Måltider

Beboerne betaler et fast beløp hver måned til mat. Det kjøpes inn felles tørrmat som lages på bosenteret og middag kjøpes fra felleskjøkkenet på Kvæfjordheimen. Beboerne får spesialkost/ønskekost ved behov. I helger og høytider lages det ekstra god mat og det tilbys brus, øl og vin til de som ønsker det.
Vi har tre hovedmåltider, supplert med mellommåltid etter behov, også på natt. Tidspunkt for måltidene er tilpasset den enkelte beboer og det tilrettelegges for at beboerne får spise sammen dersom de ønsker.

Klær

Vi har eget vaskerom på bosenteret hvor privat tøy vaskes, men handduker og sengetøy sendes til eget vaskeri. Bosenterets to leiligheter har egen husholdning, dette inkluderer også vask av klær.

Velferdstilbud

Det arrangeres ulike sosiale aktiviteter som f.eks.:
  • Utflukter i samarbeid med personalet på bosenteret, tilrettelagt individuelt og i grupper.
  • Fellesaktiviteter inne og ute
  • Andakt
  • Frisør: personalet er behjelpelig med å bestille time hos frisør på vegne av beboerne.

Helsefaglige tilbud

  • Fastlege: I omsorgsbolig har beboerne sine egne fastleger. Beboernes fastlege kan komme på hjemmebesøk ved behov.
  • Fotpleier: personalet kan bestille time på vegne av beboerne ved behov.
  • Fysioterapeut/Ergoterapeut: kontaktes ved behov.
  • Tannlege/tannpleier: Oppfølgning etter avtale med tannhelsetjenesten.