Avansert kart           Standard kart         Plandialog

I venstremenyen under logoen til nettstedet velger du punktet arealplaner.
Da vil du få opp alle aktive planer for kommunen i kartet.

bilde regplan.png