Tømmerterminal er et samle og opparbeidingsanlegg for tømmer. Her tas hele stammer inn for måling, kapping og videredistribuering.

Ved spørsmål eller andre henvendelser kan du kontakte:

Gyrd Harstad
Skogsforvalter i Kvæfjord kommune
Tlf. 469 11 997
Send epost til Gyrd Harstad