Hver skole har faste dager der helsesykepleier er tilstede.

Helsesykepleier orienterer om skolehelsetjenesten til elever på alle trinn og deltar på enkelte foreldremøter.

Elever som kommer flyttende til skolen tilbys samtale ved behov.