Dagtilbud for hjemmeboende med kognitiv svikt har base på BOAS og Langvassbukt bosenter. 
Det er VAF (Velferd, aktivitet og Fritid) som drifter dagtilbudene i Kvæfjord kommune. 
Dagtilbudet utføres i samarbeid med Sykepleiertjenesten og Hukommelsesteamet.

Dagtilbud BOAS Borkenes har åpent mandager kl. 10-14

Dagtilbud BOAS Langvassbukt har åpent fredager kl. 10- 14.

For mer informasjon og søknad kontakt Sykepleiertjenesten på telefon: 979 97 553