Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Oppmåling

Kart- og oppmålingsvirksomheten utøver den myndighet som ligger til kommunen gjennom Matrikkelloven og Matrikkelforskriften.

Disse to lovene omfavner ansvaret med å bestyre oppmålingforretninger, utstedelse og tinglysing av matrikkelbrev, føring av eiendomsregister (matrikkel), adressetildeling. For kontroll av eiendommer i forhold til konsesjonsfrihet vises det til Konsesjonsloven, Kapittel 3.

Noen av våre tjenester er avhengig av godkjenning fra bygningsmyndigheten jf. plan- og bygningsloven § 20-2.