Alle tomtene er, eller blir opparbeidet med vei, vann og avløp. Tomtene er byggeklare.

Ønsker du nærmere opplysninger om tomtene og priser, ta kontakt med Kvæfjord kommune, teknisk kontor.

Er du interessert i å kjøpe tomt, eller få opsjon på en aktuell tomt, kan du sende en skriftlig henvendelse til:
Kvæfjord kommune
Bygdeveien 26
9475 Borkenes
postmottak@kvafjord.kommune.no