Alle tomtene er, eller blir opparbeidet med vei, vann og avløp. Tomtene er byggeklare.

Ønsker du nærmere opplysninger om tomtene og priser, ta kontakt med Kvæfjord kommune, teknisk kontor.

Kontaktperson: 
Ole Øystein Lindebø 
ole.lindebo@kvafjord.kommune.no
Tlf 77023127 / 99295475

Er du interessert i å kjøpe tomt, eller få opsjon på en aktuell tomt, kan du sende en skriftlig henvendelse til:
Kvæfjord kommune
Bygdeveien 26
9475 Borkenes
postmottak@kvafjord.kommune.no