Feltet består totalt av ca. 50 tomter. I dag står 15 av disse klare for bygging.

De fleste tomtene er for enebolig, men ved noen tomter er det mulighet for to-mannsbolig. Det er etablert vei, vann og avløp til alle tomtene unntatt tomt 53 der vei ikke er bygd enda.

Oppdatert 30.1.2023

Følgende tomter har interessenter tatt opsjon på. Dette gjelder følgende tomter

Tomt 40

Tomt 43

Tomt 56

Tomtene 29 - 32

Tomt 34


Her kan du se kart over Berg-Engen med tomtene omtrentlig inntegnet.

Her er tomteoversikt med nøyaktige tomter.