Fritak kan innvilges etter skriftlig søknad for maksimum ett år av gangen. Søknad om fritak kan sendes på epost til postmottak@kvafjord.kommune.no, eller til Kvæfjord kommune, v/Teknisk kontor, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes