Søknadskjema - helse- og omsorgstjenester

Utfylt skjema leveres på Rådhuset eller sendes:

Kvæfjord kommune, Helse- og omsorgsavdelingen
Bygdeveien 26
9475 Borkenes.