Hvem har rett på tjenesten?

En samlet vurdering blir gjort ut fra følgende kriterier:

  • Om søkeren har lett for å falle eller har bevegelsesproblemer.
  • Har stor grad av utrygghet pga sykdom og/eller funksjonshemning, eller er alvorlig syk.
  • Bor i uegnet bolig, bor alene/har lite nettverk.
  • Søker må selv ønske alarm og forstå bruken av den og bære alarmsmykket hele døgnet.
  • Søker må etter individuell vurdering fylle vilkårene for nødvendig helsehjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.
  • Må godta at en nøkkelboks blir montert ved utgangsdøren. Dette for at hjelp skal kunne gis raskest mulig.

Krav til søker:

  • Alarmen brukes inne, men kan utløses maks 50 m fra huset. Du kan ikke ha hemmelig telefonnummer, da vil ikke alarmen kunne identifiseres.
  • Bruker må erstatte alarmen/alarmsmykket hvis han/hun mister dette eller ødelegger dette.
  • Hvis situasjonen skulle forandre seg, vil ny vurdering vedrørende trygghetsalarm bli foretatt.

Søknadsskjema

Kommunen har eget søknadsskjema som må fylles ut og underskrives av søkeren. Søknadsskjema finner du på hjemmesiden.

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten har taushetsplikt om alle forhold de blir kjent med og skal sikre at opplysningene ikke kommer uvedkommende for øre (jfr. Forvaltningslovens § 13). Søker vil få besøk av ansatt i sykepleietjenesten for å vurdere behov. Etter hjemmebesøket får søker utskrift av vedtak om han/hun får innvilget trygghetsalarm. Mislighold av alarmen kan føre til inndragelse.

Søkerens underskrift på søknaden gir kommunen rett til å innhente opplysninger om søkerens helse, samt inntektsforhold. Søknaden behandles konfidensielt ( jfr Lov om personvern).