Hvem har rett på tjenesten?

En samlet vurdering blir gjort ut fra følgende kriterier:

  • Om søkeren har lett for å falle eller har bevegelsesproblemer.
  • Har stor grad av utrygghet pga sykdom og/eller funksjonshemning, eller er alvorlig syk.
  • Bor i uegnet bolig, bor alene/har lite nettverk.
  • Søker må selv ønske alarm og forstå bruken av den og bære alarmsmykket hele døgnet.
  • Søker må etter individuell vurdering fylle vilkårene for nødvendig helsehjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.
  • Må godta at en nøkkelboks blir montert ved utgangsdøren. Dette for at hjelp skal kunne gis raskest mulig.

Krav til søker:

  • Alarmen brukes inne, men kan utløses maks 50 m fra huset. Du kan ikke ha hemmelig telefonnummer, da vil ikke alarmen kunne identifiseres.
  • Bruker må erstatte alarmen/alarmsmykket hvis han/hun mister dette eller ødelegger dette.
  • Hvis situasjonen skulle forandre seg, vil ny vurdering vedrørende trygghetsalarm bli foretatt.

Søknadsskjema

Kommunen har eget søknadsskjema som må fylles ut og underskrives av søkeren, dette finner du her.

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten har taushetsplikt om alle forhold de blir kjent med og skal sikre at opplysningene ikke kommer uvedkommende for øre (jfr. Forvaltningslovens § 13). Søker vil få besøk av ansatt i sykepleietjenesten for å vurdere behov. Etter hjemmebesøket får søker utskrift av vedtak om han/hun får innvilget trygghetsalarm. Mislighold av alarmen kan føre til inndragelse.

Søkerens underskrift på søknaden gir kommunen rett til å innhente opplysninger om søkerens helse, samt inntektsforhold. Søknaden behandles konfidensielt ( jfr Lov om personvern).