Kort fortalt gjelder følgende:

Hovedregelen er at elever har rett til gratis skyss mellom hjem og skole dersom avstanden mellom hjem og skole er lenger enn skyssgrensen i Opplæringslova.

  • Grunnskole 1. klasse: 2 km.
  • Grunnskole 2.-10 klasse: 4 km.
  • Videregående skole: 6 km.

Noen har rett til gratis skyss, uansett avstand:

  • Elever med sykdom/skade/funksjonshemming.
  • Elever som må bruke båt eller ferge til skolen.
  • Elever i grunnskolen som har særlig farlig eller vanskelig skolevei.

De som har rett på gratis skyss grunnet avstand får dette automatisk. De som har rett på gratis skyss grunnet andre faktorer, kan søke på dette via foresattportalen. Husk å begrunne hvorfor eleven trenger skoleskyss og legg ved relevante vedlegg.

Dere finner god og relevant informasjon på Troms fylkestrafikk sine sider.