https://kart.dsb.no/share/f1f51e6fb940

Offentlige tilfluktsrom er for alle menneskene som befinner seg i nærområdet. Der kan de søke vern i en beredsskapssituasjon. Offentlige tilfluktsrom er skiltet på utsiden.

Les mer om tilfluktsrom på hjemmesiden til Sivilforsvaret: Tilfluktsrom | Sivilforsvaret

I tillegg er det noen private tilfluktsrom i kommunen. Disse er for dem som er tilknyttet eiendommen der tilfluktsrommet er, for eksempel, skoler, barnehager, sykehjem, kontorbygninger, bedrifter, butikker og hoteller. Private tilfluktsrom er skiltet inne i bygget.

https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/hendelser-og-kriser/verdt-a-vite-om-tilfluktsrom/