Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eiendomsskatt

Kvæfjord kommunestyre har vedtatt med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen.

Kvæfjord kommune benytter i hovedsak boligverdi fra Skatteetaten som skattegrunnlag for boligeiendommer. Om man vil klage på grunnlaget må man henvende seg til Skatteetaten for disse.

Fritidsboliger og enkelte eiendommer er taksert basert på befaring, areal og noen forhold som gjenspeiler kommunens eiendomsskattevedtekter. Merk at det ikke er bare bygningskode som gjelder for en bygning men markedsverdi, altså om et bygg er registrert i matrikkel som noe men for eksempel er endret/utvidet, er det markedsverdi som er underlag for taksering. Skattesedler utskrives på begynnelsen av året med 6 ukers klagefrist deretter. Skatteseddel er ikke en faktura, den kommer for seg.

Eiendomsskattesatsen for kalenderåret 2022 er 3,75 promille. Dette av skattegrunnlaget for alle skattepliktige eiendommer. Skatten fordeles over 12 terminer. Dersom eiendomsskatten er under kr 2400,- vil eiendomsskatten innkreves en gang pr. år (se illustrasjon under).

Antall terminer eiendomsskatt      Over 2400,- kr: 12 terminer
      Under 2400,- kr: 1 termin

Det er kommunestyret som avgjør om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen, jfr. Eiendomsskatteloven § 2. Vedtak om eiendomsskatt fattes av kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettet, jfr. Eiendomsskatteloven § 10.

Eiendomsskatt er en skatt som betales på grunnlag av en verdi på fast eiendom. Verdien skal gjenspeile ca. antatt markedsverdi ved salg.

Inntektene tilfaller i sin helhet Kvæfjord kommune, og inngår i finansieringen av tjenestetilbudene til kommunens innbyggere.