Søknad. endring og oppsigelse av barnehageplass i Kvæfjord kommune gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal. Du logger inn i søknadsportalen via ID-porten. Når søknaden er sendt vil du motta en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden. I portalen har du også mulighet til å endre søknaden din etter at du har sendt den inn, så lenge dette gjøres før fristen for hovedopptaket.

Lenke til ID-porten/søknadsskjema: https://barnehage.visma.no/kvafjord

Her finner du veiledning til bruk av Visma Flyt Barnehage sin foreldreportal

Slik får du svar på barnehagesøknaden

Tildeling av plasser ved hovedopptaket gjennomføres ved at den enkelte søknad saksbehandles først ut fra ventelisten til de barnehagene det er søkt til.

Prosessen rundt opptak

Prioritet og barnets fødselsdato, i tillegg til barnehagens egne opptakskriterier, er avgjørende for søknadens plassering på barnehagenes ventelister. Når barnehagene det er søkt til ikke har flere ledige plasser å tilby, undersøkes det om andre barnehager i kommunen har mulighet for å tilby plass. Her prøver vi så langt det lar seg gjøre å tilby barnehageplass som tar hensyn til bosted og eventuelle kommentarer som er lagt inn i søknadsskjemaet av foresatte. Alle som har lovfestet rett til barnehageplass skal få et tilbud. Les mer om dette lenger ned.

Svar på tilbud gjøres elektronisk

Det sendes fortløpende ut tilbudsbrev til digital postkasse (digipost eller eboks). De som ikke har digital postkasse får brevet tilsendt i posten.

Svarfristen i tilbudsbrevet må overholdes. Den som mottar tilbud om plass kan besvare tilbudet, og du svarer ved å logge deg inn i søknadsportalen og takke ja/nei til plassen. Dersom du får problemer med å svare elektronisk, kan du kontakte barnehagen du har mottatt tilbudet fra, kontaktinfo står i tilbudsbrevet.

Lovfestet rett til barnehageplass

Lovfestet rett til barnehageplass gjelder kun i hovedopptaket. Barn som er fylt ett år i august har rett til plass fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november har etter søknad rett til plass i barnehage innen utgangen av den mnd barnet fyllet ett år.  Hovedopptak til barnehage er samordnet for kommunale og private barnehager. Les mer om rettgheter og barnehageloven her.

Hovedopptak

Hovedopptak til barnehageplasser som er ledige fra barnehageårets start i august foretas gjennom et årlig hovedopptak. Søknadsfrist gjøres kjent ved annonsering på kommunens hjemmeside.

Supplerende opptak

Det gjennomføres supplerende opptak til barnehage dersom barnehagene har ledig kapasitet.

Hvor har du rett til barnehageplass

Barnet har lovfestet rett til plass i kommunen barnet bor i. Det betyr at dersom det ikke er ledig plass i barnehagene du har satt opp i søknaden, vil du få tilbud om plass i en barnehage du ikke har søkt.