Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Avfall og gjenvinning

I kommunen er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, jfr. lov av 13.mars 1981 nr.6, om vern mot forurensing og avfall (forurensingsloven).

For mer informasjon om renovasjonsordningen, se renovasjonsforskrift. Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall plikter å straks melde fra til kommunen dersom vedkommende ikke står i gebyrregistret for husholdningsavfall.

Husholdningsavfall abonnementer

HRS er et helt konsern, eid av 8 kommuner i regionen. HRS Husholdning er det selskapet som utfører innsamling av husholdningsavfall i kommunen. Disse har på sine nettsider utfyllende informasjon om sorteringen av husholdningsavfallet. For informasjon om sorteringen av matavfall, brennbart avfall, og papiravfall henvises det til HRS sin nettside som du finner her. 

Miljøstasjonen

Avfall som du ikke kan kaste i de ordinære dunkene, kan leveres på miljøstasjonen i kommunen. Miljøstasjonen holder til i Bergsvegen 77-79 på Trastad. Ta med kortet som tilhører eiendommen avfallet gjelder, som du skal ha mottatt om du betaler for kommunal renovasjon. Kortet identifiserer dette.