Folkehelseoversikt 2018-21 finner du på denne lenken: Folkehelseoversikt 2018.pdf 

Dersom du ønsker ytterligere orientering om Ungdataundersøkelsen for 2018 så finner du denne på internett: www.ungdata.no