Bygget rommer idrettshall m/garderober, treningsrom med treningsapparater, svømmehall, kafeteria, skolerom og kontorfløy for hallens ansatte.

Foruten idrettsrelaterte aktiviteter har kulturskolen kontor og øvingslokale her. Idrettshallen benyttes også til større tilstelninger som f.eks. 17. mai og loppemarkeder.

Kontaktinformasjon for leie av fotballbane og/eller lokaler i Kvæfjordhallen:
svein.dragvold@kvafjord.kommune.no
Telefon: 916 36 700 / 917 83 895