Om skolen

I dette ligger at skolen skal gi rom for læring og trivsel for den enkelte, ut fra sine forutsetninger, i et godt og inkluderende læringsmiljø. Skolen skal være et fellesskap, og det skal være preget av positive holdninger til alle elever. Det betyr at vi arbeider sammen mot felles mål med gjensidig respekt for hverandre. Som kolleger og parter i skolesamfunnet vil vi se og benytte muligheter som ligger i at vi er forskjellige, slik at vi kan vokse i evne til samarbeid og omsorg.

Ordensreglement for skolen finner du under fanen "Vedlegg".