• Elevene får informasjon om hva de skal arbeide med.
  • Elevene har med nødvendig skolemateriell.
  • Det er oppsatt kontakttid mellom lærere og elever hver dag i den perioden skolene er stengt. Lærerne er også tilgjengelig for elevene i resten av skoletida. Kontakten skjer digitalt eller ved telefon.

Elever med særskilte behov får tilpasset opplegg. Dette kommuniseres direkte mellom den enkelte skole og foresatte. 

Fravær

Elevene vil ikke få registrert fravær så lenge skolene er stengt, og de følger opplæringen skolen har lagt opp.