Bygget består av en garderobe, liten sal og kjøkken i tillegg til stor sal m/amfie og scene. Amfiet som rommer 160 sitteplasser kan skyves til side til fordel for plassering av bord og/eller stoler. Bygget kan dermed romme 440 personer totalt i begge salene.

Trinnløs adkomst til salen og parkering like utenfor.

For leie av lokale kontakt Kvæfjordhallen v/leder Svein Dragvold