Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Beredskap

Hver enkelt kommune har ansvaret for tiltak som iverksettes i egen kommune som følge av en større ulykke eller krise. Vi har likevel tett samarbeid i slikt arbeid på tvers av kommunegrensene.

Det er Politiet som har det operative ansvaret ved en større ulykke. Politiet kan be kommunens kriseledelse om å iverksette tiltak for å lindre omfang og skader. Hver kommune har sin kriseledelse som blir innkalt dersom en større ulykke/krise intreffer. Det har vi også her i Kvæfjord. Ordføreren har det formelle ansvaret for kriseledelsen, og kommunedirektøren har det operative ansvaret for mannskap og tjenester som skal tre i kraft.

Hver kommune har også en kriseomsorgsgruppe (psykososialt kriseteam) som har som oppgave å ta hånd om skadede og pårørende i forbindelse med psykiske belastninger en ulykke kan medføre. Kriseomsorgsgruppen får man kontakt med via Legevakten.

Kommunen har utarbeidet en kriseplan.