Miljøprisen utgjør 10.000 kr. Prisen skal være en inspirasjonskilde til miljøskapende løsninger ved utforming av bygninger og anlegg. Det blir lagt vekt på lokal tilpasning, stedlig byggeskikk for bygninger og tun, samt bygnings- og landskapsvern, herunder hager, parker og miljøvern.

Prisen kan tildeles enkeltpersoner, lag, foreninger eller institusjoner i Kvæfjord kommune. Prisene utdeles ved et eget arrangement i kommunens regi. Navn på prisvinnere offentliggjøres først ved tildeling.

Levekårsutvalget treffer avgjørelse om hvem som tildeles prisen.

Begrunnede forslag på kandidater sendes skriftlig til Kvæfjord kommune innen frist som annonseres på Kvæfjord kommunes hjemmeside og facebookside, samt i lokalavisen.