Næringslivsprisen er på 10.000 kr.
Prisen kan tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner innen Kvæfjord kommune.

Formannsskapet treffer avgjørelse om hvem som tildeles næringslivsprisen. Begrunnede forslag på kandidater sendes skriftlig til kvæfjord kommunen innen frist som annonseres på Kvæfjord kommunes hjemmeside og facebookside, samt i lokalavisen.