Formannskapet har vedtatt av Kvæfjord kommunes næringslivspris for 2021 tildeles Dag Johan Evensen med sine selskaper Evensen Bussreiser AS, Leikvika Næringseiendom AS og Leikvika Fuel AS for meget god og samfunnsnyttig videreutvikling av familiebedriften.

Prisen skal være en inspirasjonskilde til etablering eller videreutvikling av næringsvirksomhet i Kvæfjord kommune. Og den kan tildeles personer eller firma med virksomhet innen kommunen.

Under prisutdelingen sa ordfører Torbjørn Larsen blant annet at: «Dag Johan  med sine bedrifter er en god samfunnsaktør og en fremragende grunder i Kvæfjord. Dokker fornyer bilparken med dyrt, godt og nytt utstyr, og æ veit at det er ikke problemfritt når uvær og krevende vinterveier fører til verkstedopphold på fleire kjøretøy samtidig. Det er jo også en krevende logistikkoppgave å sy sammen vaktordninger som ivaretar en så mangfoldig transportbedrift som dokker driv, med buss og drosje, og kjøring til alle døgnets tider.

Du var delaktig i å få ny reguleringsplan for området i Leikvika, og dokker har forskjønna heile Leikvika, samtidig som dokker har starta ny næringsvirksomhet med ny drivstoffstasjon. Det er jo også svært viktig og miljømessig rett å ha en drivstoffstasjon i nærmiljøet. (noe vi manglet i ca 10 år i Kvæfjord)

Dokker er med å sette Kvæfjord på kartet, og fremstår som gode ambassadører for bygda. Dokker skaper viktige arbeidsplasser og bidrar til bosetting/bolyst og utvikling i lokalsamfunnet. Det er en stor glede å få dele ut Kvæfjord kommunes næringslivspris til Dag Johan Evensen, med sine selskaper for meget god og samfunnsnyttig videreutvikling av familiebedriftene. Gratulerer med næringslivsprisen 2021!»

5.jpg

-Prisvinner Dag Johan Evensen i midten, med kommunedirektør Merete Hessen til venstre og ordfører Torbjørn Larsen til høyre

 

IMG_20220222_172533 (2).jpg

-Gerd Salen hadde skrevet dikt til prisvinneren og fremførte dette under tilstelningen.

 

IMG_20220222_173545 (2).jpg

-Prisvinner Dag Johan Evensen mottar prisen

 

11.jpg

-Prisvinner Dag Johan Evensen

 

 

1.jpg

-Prisvinner Dag Johan Evensen med familie

Huspoet Gerd Berit Salen leser selvskrevet dikt

Huspoet gerd Berit Salen leste diktet "Folk og ferdsel" som hun har skrevet til prisvinneren.Diktet Folk og ferdsel av Gerd Berit Salen