Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer

Informasjon om varslingsprøven 10. januar

Det gjennomføres en varslingsprøve på nødvarsel på onsdag, 10. januar kl. 12:00, samtidig som Sivilforsvaret tester sitt varslingsanlegg. Dette betyr at mobiltelefoner i hele lander vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler

Vaksinering mot sesonginfluensa og korona

Vi tilbyr vaksinering på helsestasjonen hver fredag mellom kl. 09.00 og 11.00.
Timebestilling på tlf. 770 23 350.

pexels-shvets-production-8413212

Uttalelse vedrørende kandidatkåring - Kommunevalget 2023

Etter å ha konferert med Statsforvalteren i Troms og Finnmark ser vi at kandidatkåringen for formannskap og teknisk utvalg ikke ivaretar kravet om kjønnsbalanse iht. kommuneloven.

Vi varsler oppstart av arbeidet med ny arealplan for Kvæfjord

Kvæfjord kommune varsler oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel. Vi legger nå ut planprogrammet på høring. I planprogrammet beskriver vi organisering av arbeidet, mål for planen og mulige utredningstemaer.

Utsikt i kvæfjord. Foto: Ellen Ervik

Valgresultat kommunevalg

Her er endelig valgresultat for Kvæfjord kommune:

Offentlig høring – Søknad om endring av akvakulturtillatelse for matfisk av laks og ørret på lokalitet 26615 Haug – Kvæfjord kommune

Troms og Finnmark fylkeskommune har mottatt søknad fra Nordlaks Havbruk AS, datert 17.07.23, hvor det søkes om endring av akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 26625 Haug i Kvæfjord kommune. Det søkes om å utvide lokalitetens maksimale tillatte biomasse (MTB) med 680 tonn, fra dagens 3600 tonn til 4280 tonn.  Videre, søkes det om endret arealbruk og tillatelse til etablering av forflåte.

Kartutsnitt fra søknadspapirer