Status 30.01

Kommunens kriseledelse følger værutviklingen fremover i uken, og vil oppdatere på våre hjemmesider og facebook ved behov.

RV83 mellom Langvassbukt og Gullesfjorden er nå åpnet.

Det er fortsatt mye vær, og vi oppfordrer våre innbyggere til å ta de forhåndsregler som til enhver tid gjelder.

I sørlige deler av Troms er det varslet oransje faregrad for sørpeskred. 
Følg med på varsom.no for oppdatert informasjon

 

Kriseledelsen
Kommunen har satt kriseledelse på morgenen og arbeider kontinuerlig med å håndtere den ekstraordinære situasjonen.

Gullesfjorden
Det har i natt/morgentimene gått et skred på «Tunga» i Gullesfjorden. Skredet gikk over RV85. Ingen ble tatt av skredet. 
Veien er for tiden stengt.

Oppdatert informasjon finnes her; https://www.vegvesen.no/trafikk/kart#/?lat=68.55531&lng=15.78156&zoom=11&layer=fer,tra,ctv,tfl

Politiet har iverksatt frivillig evakuering i området rundt Våtvoll– Bømark, og aktuelle husstander er kontaktet.  Det er opprettet evakueringssenter for de evakuerte på Viltkroa.
Ved behov for å ferdes utendørs i området, skal politiet kontaktes på telefon 02800.

I samråd med Politiet er det besluttet å avvikle evakueringssenteret på Viltkroa, da de evakuerte er innlosjert på alternativ losji til i morgen.

Skoler og barnehager
Det er normal drift på kommunens skoler og barnehager, men undervisning og aktivitet vil i all hovedsak være innendørs.

Teknisk drift og beredskap 
Vårt felles driftspersonell med Harstad kommune er satt i beredskap og vil håndtere hendelser som eventuelt dukker opp.
Teknisk vakt og beredskapsleder brann og redning koordinerer ved større hendelser.

Noranett
Det er sendt gult farevarsel for større strømbrudd i kommunen.
Vi oppfordrer våre innbyggere til å ta forhåndsregler for å være forberedt på en eventuell strømstans.
Oppdatert informasjon finnes på www.noranett.no

Sikring av eiendeler og eiendom
Store nedbørsmengder, strek vind og høy vannstand gjør at det er fare for oversvømmelser og vanninntrengning i boliger. Alle bør gjøre vurderinger rundt behov for sikringstiltak.
De som bor nært havet, bør sjekke kjelleren sin og fjerne verdifulle gjenstander og elektriske produkter fra gulvet.  Huseiere bør fjerne store snø-dunger som ligger inntil husvegger for å unngå at vann samles opp og renner inn i kjellere. Søppelbokser må sikres, garasjeporter må være lukket og de som har fjøs og uthus bør sikre at ikke dørene står åpne slik at vinden får tak.
Trenger man ikke kjøre, bør man la bilen stå.

Generell oppfordring
Ta vare på deg selv og de rundt deg.
Vi ber våre innbyggere holde seg oppdatert om situasjonen via media.
Kommunens hjemmeside og facebookside vil bli jevnlig oppdatert.
Ta kontakt med kommunen ved behov for bistand

 

Viktige telefoner:
Vakttelefon Kvæfjord og Harstad kommune - kommunal vei / vann / avløp: 975 26 000
Meldingsportalen Kvæfjord og Harstad kommuner: Meldeportal (harstad.kommune.no)
Strømbrudd Hålogaland Kraft Nett: 770 42 500
Strømbrudd Vesterålkraft Nett: 761 12 510
Troms Fylkestrafikk (fergesamband og buss): 177
Rådhuset Kvæfjord (i kontortiden): 770 23 000 

Etter kontortid: 992 95 475 (Ole Øystein Lindebø)
Pressekontakt: Ordfører Birger Holand tlf. 909 62 507

Nødtelefoner:
Brann : 110
Politi: 112
Helse: 113